Zorgbeleid – ‘Een leerkracht met veerkracht: van draagkracht naar daadkracht’(VERVOLGSESSIE)

10 september 2018

Zorgbeleid – ‘Een leerkracht met veerkracht: van draagkracht naar daadkracht’(VERVOLGSESSIE)

Datum:        woensdag 14 november 2018 van 14u. tot 17u.

Doelgroep:   leerkrachten wiskunde die het eerste deel van deze vorming (16/04/2018) gevolgd hebben

Locatie:       Diocesaan bureau, Marialand 31 te Gent

Vorig schooljaar werd het verhaal van ‘Kansen geven aan jongeren’ gebracht. Het ging over de manier waarop je als ‘meester in je vak’ kijkt naar en spreekt over/met de jongere. De bedoeling van deze werkwinkel was om door te dringen tot op de werkvloer, elke leerkracht leren inzien dat handelingsgericht werken, gebaseerd op 7 uitgangspunten die misschien al in de school aanwezig zijn, je als leerkracht versterkt in je lesopdracht met oog voor alle leerlingen.

In deze tweede sessie willen we op vraag van de leerkrachten die op sessie 1 aanwezig waren, ingaan op concrete casussen. We gaan hierover in overleg om samen te zoeken hoe we als leerkracht en als school hierop een antwoord kunnen bieden met aandacht voor zorg voor alle leerlingen.

Om te kunnen deelnemen aan deze sessie vragen we wel om tijdig een casus door te sturen naar guy.reyntjens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of luc.dewilde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Inschrijven kan via http://vicoginschrijvingen.be/cursus/80DAE697668A766561A221997359EA.