Wiskunde - mededeling september 2018

07 september 2018

In deze Nieuwsbrief  van luc.dewilde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Luc De Wilde) en guy.reyntjens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Guy Reyntjens) vind je meer informatie over:

  • Leerplannen schooljaar 2018-2019
  • Jaarplan
  • Enkele data om te noteren
  • Contactgegevens pedagogische begeleiding wiskunde
  • GeoGebra - Navormingen Mathelo
  • Dagen van beginnende leraren
  • Navorming in de kijker - PEDIC
  • VVWL - infonamiddag eindtermen wiskunde
  • Begeleidingsactiviteit in de kijker - PEDIC
  • Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen