Videocoaching event

25 oktober 2018

Voor voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en kleuteronderwijs

Professionals in kinderopvang en kleuterscholen gaan dagelijks met jonge kinderen in interactie.  Die interactie zo kwaliteitsvol mogelijk maken is belangrijk want ze heeft een grote invloed op de ontwikkeling van  kinderen.  Maar hoe kun je werken aan de kwaliteit van die interactie met kinderen? Meer hierover vind je hier.