Vacature voor directeur basisonderwijs Sint-Jozef, Roeselare

10 januari 2020

De Scholengroep Arkorum vzw beheert de 18 katholieke basisscholen van de regio Roeselare-Ardooie.  In de Vrije kleuter- en lagere school Sint-Jozef behartigt een directieteam het dagelijks beleid.  Eén van de ambten van directeur (zonder lesopdracht) is vacant vanaf 1 april 2020.

Hierbij vind je de aankondiging, kandidaatstelling en de taakomschrijving.