Vacature trainer projectmethode Broeders van Liefde

24 juni 2020

Het schoolbestuur Organisatie Broeders van Liefde zoekt tijdelijk (voor de duur van 1 schooljaar) een gedetacheerde medewerker (70%-tewerkstelling) binnen de pedagogische begeleiding Broeders van Liefde om directies, middenkaders en leerkrachten op te leiden in het werken met de nieuwe methode waarmee projecten binnen de groep Broeders van Liefde worden georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond.

  • Je maakt deel uit van de staf onderwijs. Die levert beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk naar het bestuur en de directies van de scholen.
  • Je werkt onder de leiding van de sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs en werkt ook nauw samen met de adjunct-sectorverantwoordelijke.
  • Je werkt in het team van de pedagogische begeleiding van het gewoon en buitengewoon onderwijs en de andere stafmedewerkers van de centrale diensten.

Meer informatie kan je hier terugvinden.