Vacature medewerker personeelsadministratie

27 juni 2019

Scholengemeenschap De Bron en het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius (HTISA) wensen een medewerker aan te stellen.  Enerzijds wordt ter ondersteuning van de werking van Scholengemeenschap De Bron een halftijdse betrekking ingericht vanaf 1 september 2019 tot 31 augustus 2020.

Anderzijds werft HTISA een deeltijdse medewerker (60%) aan die in overleg met de directeur en het schoolbestuur de personeelsadministratie van de school zal opnemen.  De opdracht gaat in op 1 mei 2020 en eindigt aanvankelijk op 31 augustus 2020.  Er wordt uitgegaan van een aanstelling voor meerdere jaren met uitzicht op vaste benoeming.

Meer informatie hierover vind je hier.