Vacature halftijds adjunct-directeur Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent

23 juni 2020

De vzw IC Sint-Lucas wenst een adjunct-directeur aan te werven met indiensttreding op 1 september 2020.

In de geest van Jean-Baptiste De La Salle wil de Kunsthumaniora voortrekker zijn in het verstrekken van onderwijs dat participatief en persoonsgericht is. Dit vanuit een christelijke inspiratie met respect voor andersdenkenden zoals beschreven in de Katholieke Dialoogschool. De Kunsthumaniora wil leerlingen op een positieve manier stimuleren om zich op verschillende vlakken te ontplooien. We willen leerlingen een duidelijk kader bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot personen die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in het leven staan.

Meer informatie kan je hier terugvinden.