Vacature directeur Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs "Mozaïek" te Geraardsbergen

22 juni 2020

Vanaf 1 september 2020 is de functie van directeur van de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs ‘Mozaïek’ te Geraardsbergen vacant.

Het schoolbestuur van het Sint-Jozefsinstituut nodigt geïnteresseerden, die zich wensen kandidaat te stellen voor deze betrekking en voldoen aan de wettelijke voorwaarden, uit om hun kandidatuur schriftelijk in te dienen via elektronische weg bij de voorzitter van het schoolbestuur (paul.janssenscj [at] gmail.com).

Meer informatie kan je hier terugvinden.
Profielbeschrijving van de functie.