Vacature directeur BuBaO De Vinderij 1 te Lokeren

10 juli 2020

vzw Z&O De Hagewinde is een zorg- en onderwijsgroep te Lokeren bestaande uit 4 organisaties (Multifunctioneel centrum, school voor buitengewoon secundair onderwijs en twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs) met in totaal 500 medewerkers. We verzorgen een aangepast aanbod van begeleiding, behandeling en onderwijs voor kinderen, jongeren en/of volwassenen met gedrags- en emotionele stoornissen en/of autismespectrumstoornis en/of een mentale beperking.

Op de campus ‘De Vinderij’, Bleekmeersstraat 17a te 9160 Lokeren, bevinden zich twee basisscholen die nauw samenwerken. Voor de school ‘De Vinderij 1’ die zich richt naar leerlingen met een attest T3 of T9 is er vanaf 01 september 2020 een vacante functie: vanaf 01/09/2020 in een inlooptraject met de bestaande directeur en -na gunstige beoordeling- vanaf 15/10/2020 in het ambt van directeur.

Meer informatie kan je hier terugvinden.