Vacantverklaring van het mandaat coördinerend directeur Scholengemeenschap Schelde-Leie

15 oktober 2018

Voor de Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Vlaanderen Schelde-Leie is men op zoek naar kandidaten voor de invulling van het halftijds ambt van coördinerend directeur met ingang van 01 november 2018.

Klik hier voor meer informatie.