Taaldrempels op school - mededeling september 2018

07 september 2018

In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:

  • Toelichting bij de taaltips
  • Lessuggestie bij de taaltip 'Hoe schrijf je een mail naar de directie of leerkrachten?'
  • Traject "Van strak 'taalbelijd' naar dynamisch taalbeleid"
  • Studiedag Nederlands in de eerste graad van de B-stroom
  • Voorleesweek
  • Een woordenboek op je telefoon
  • De EDINA-toolset
  • Taalbeleid