Taaldrempels op school - mededeling februari 2018

30 januari 2018

In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:

  • Leesbevordering door leesplezier in Sint-Niklaas
  • Taalscreening, een update
  • Taalbeleid
  • Quickscan 21ste-eeuwse vaardigheden
  • Netwerk boekenmeesters en boekenjuffen
  • Nascholingen PEDIC
  • Afsluiter