Taaldrempels op school - mededeling december 2018

06 december 2018

In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:

  • Leesplezier
  • Voorlezen en meertaligheid
  • Begrijpend lezen secundair onderwijs eerste graad
  • Academisch taalgebruik