OKAN en ex-OKAN - mededeling oktober 2018

04 oktober 2018

In deze Nieuwsbrief  van christel.arens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Christel Arens) vind je meer informatie over:

 • Netwerken samen met het basisonderwijs
 • Intervisie vervolgschoolcoaches
 • Vergaderingen OKAN-coördinatoren
 • Directies van OKAN-scholen
 • Eerste hulp bij uitspraakproblemen van de letter p
 • Leesonderwijs aan anderstalige laaggeletterde jongeren?
 • Ouderbetrokkenheid: ouders x school x vertrouwen -> succesvolle schoolloopbaan
 • Nascholingen vanuit het CNO (Antwerpen)
 • Navormingen vanuit het CTO (Leuven)
 • Vorming georganiseerd door het VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs)
 • Joepie Nederlands
 • Woordenschatverwerving met 'Color Cards'
 • Een praktijkverhaal uit Sint-Truiden
 • Een nieuwe portaalsite om te professionaliseren in NT2-onderricht
 • OKAN-leraar met vallen en opstaan!
 • Directiecongres so oktober
 • Hulpmiddelen voor leraren met een ex-OKAN-leerling in de klas
 • Studiedag Nederlands in de eerste graad van de B-stroom
 • Studiedag: Migratie in het onderwijs
 • Week van het Nederlands
 • Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur?
 • Meertaligheid
 • Polarisering