Nijverheid - mededeling mei 2018

30 april 2018

In deze Nieuwsbrief  van johan.lambrecht [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Johan Lambrecht), ivan.demeyer [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Ivan De Meyer) en maurits.goeman [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Maurits Goeman) vind je meer informatie over:

  • RTC-activiteiten
  • STEM-projecten voor secundaire scholen
  • Navorming auto
  • Kandidaten leerplancommissie STEM-technieken en STEM-wetenschappen
  • Oproep van de TA's Elektriciteit betreffende 'Flowcode'
  • BIL/NIL