Je leerlingen probleemoplossende vaardigheden aanleren in het vak wiskunde: hoe pak je dat aan?

10 september 2018

Je leerlingen probleemoplossende vaardigheden aanleren in het vak wiskunde: hoe pak je dat aan?

Datum:        woensdag 10 oktober 2018 van 14u. tot 17u.

Doelgroep:   leerkrachten wiskunde eerste graad a-stroom

Lesgever:     Kristel Vanhoyweghen

Locatie:       Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent

In de leerplannen wiskunde lezen we dat leerlingen doorheen hun secundaire schoolloopbaan probleemoplossende vaardigheden moeten ontwikkelen. Leraren zijn best bereid hier op in te zetten, maar stellen zich vaak vragen zoals:

  • Hoe pak ik dit aan? (geïntegreerde aanpak vs. aparte sessies, individueel- vs. groepswerk, op school vs. thuis …)
  • Wat is het verschil tussen een oefeningen en een probleem?
  • Waarom zijn sommige leerlingen niet goed in ‘problem solving’ en wat kunnen we daar aan doen?
  • Is het juist positief dat leerlingen worstelen en falen doorheen hun leerproces?
  • Is een goede probleemoplosser iemand die vooral ‘zelfstandig’ aan de slag kan? 

De wetenschap buigt zich al geruime tijd over deze zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheid en leverde hierover essentiële inzichten. Aan de hand van deze inzichten trachten we een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Inschrijven kan via https://vicoginschrijvingen.be/cursus/A0AD6CD1E2C8E3798BDF17B0F8FEF8.