Initiatie- en oriënteringscursus

29 november 2018

Voor leerkrachten en beleidsmedewerkers die het ambt van directeur basisonderwijs op korte of lange termijn ambiëren.

Schooldirecteurs hebben een belangrijke impact op de kwaliteit van het onderwijs dat een school aanbiedt.  Hun functioneren beïnvloedt de schoolcultuur en het welbevinden van leerkrachten en zo – indirect – de prestaties en het welbevinden van leerlingen.  Daarom is het bijzonder belangrijk dat schoolbesturen directeurs aanstellen die op een doelgerichte, efficiënte en menselijke manier hun toch wel complexe opdracht kunnen waarmaken.

COV Oost-Vlaanderen organiseert, in samenwerking met het KHIVO Gent en vzw COVLA, reeds voor een vijfde keer een initiatie- en oriënteringscursus voor mensen die de job van directeur basisonderwijs op korte of lange termijn ambiëren.

Meer informatie hierover vind je hier.