Geschiedenis - mededeling februari 2018

30 januari 2018

In deze Nieuwsbrief van tom.depaepe [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Tom De Paepe) vind je meer informatie over:

  • Hoe westers is ons geschiedenisonderwijs?
  • Ontwikkelcommissie eindtermen van start
  • Netwerkbijeenkomst collega's tso
  • Nascholingen
  • Vraag naar medewerking bij vakdidactisch onderzoek
  • Suggesties voor de lespraktijk