In de focus - mededeling oktober 2019

03 oktober 2019

In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over taalgericht vakonderwijs in functie van de leerplannen.