Gewoon basisonderwijs

 • 21 februari 2019

  Werkwoordspelling inoefenen kun je met dit gratis materiaal.  Het is heel gemakkelijk downloadbaar via dropbox.  Er is tevens op deze site nog veel ander materiaal te vinden voor een zesde leerjaar. www.bit.ly/2tmppc9 

 • 21 februari 2019

  Dit is een initiatief van het KHIVO (Katholiek Instituut voor Opvoedkunde).

  Spreker? Bart De Wilde (pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen)

  Wat?

  'De draad' is een metafoor voor opvoeding en hechting.

 • 21 februari 2019

  Nascholingen Schrijfdans

  Voor leerkrachten lichamelijke opvoeding, titularissen, zorgleerkrachten door Kathleen Vandenhaesevelde en Gerda Geenens in Sint-Baafshuis te Gent.

 • 19 februari 2019

  De voorbije maand kon je als directeur intekenen op een vormingsdag rond datageletterdheid.

  Deze vorming werd zeer gesmaakt. We kregen de reactie van verschillende directeurs dat ze graag nog een terugkomdag hadden.

 • 19 februari 2019

  Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.

 • 19 februari 2019

  Inspiratiedag 3 voor directies

  Thema: Naar een pedagogie van nabijheid (met wat input en gesprek)

 • 18 februari 2019

  God vraag aan mensen: heb elkaar lief zoals ik de mens liefheb.

  Echt zo leven en werken met en voor elkaar dat we onze wereld samen opbouwen tot een huis voor allen, waar iedereen tot zijn recht kan komen.

 • 25 januari 2019

  Deze maand een stel bijdragen voor bollebozen in de verschillende klassen van de basisschool.

  http://bit.ly/2BlDkTv: deze werkbladen werden gemaakt om het visuele inzicht van kleuters te verbeteren.  Zij tekenen de figuren in de juiste kleuren na. Ze moeten hiervoor tellen en vergelijken.

 • 24 januari 2019

  Jullie kregen ook de uitnodiging voor het colloquium in de bus. Op woensdag 27 maart 2019 start ons jaarlijks colloquium voor directeurs. Het thema voor dit jaar is kwali-tijd. Tijdens dit colloquium willen we de focus leggen op kwaliteitsontwikkeling in de basisschool. Wat is kwaliteitszorg en hoe kunnen we er dagelijks werk van maken in onze school?

 • 24 januari 2019

  Vasten en Broederlijk Delen

  Verken nu al de website van Broederlijk Delen.  Een groot deel van hun aanbod staat online.  Bestel tijdig het materiaal.

Pagina's