Gewoon basisonderwijs

 • 11 juni 2019

  VZW Katholieke Scholen Regio Nood-Waasland, schoolbestuur van de Klimop / het Hoog-einde, p.a. Vital Coppensstraat 6, 9170 Sint-Gillis-Waas, zoekt voor haar basisschool (met 2 vestigingsplaatsen, resp. Kerkstraat 91 en Sint-Niklaasstraat 136, in 9170 Sint-Gillis-Waas) een directeur (M/V) vanaf 1 september 2019. Het gaat om een voltijdse betrekking in een basisschool.

 • 24 mei 2019
 • 24 mei 2019

  Volgend schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden).

 • 24 mei 2019
  • Wil je je visie op onderwijs en opvoeding verdiepen en verbreden?
  • Denk je graag toekomstgericht mee over onderwijs en opvoeding?
  • Ben je geboeid door evoluties in het onderwijs?
  • Wil je meewerken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing in je school?
  • Zie je uit naar een nieuwe uitdaging in je onderwijsloopbaan?
 • 24 mei 2019

  Einde schooljaar

 • 24 mei 2019

  Een indiaans stamhoofd verwelkomt een Engelsman in zijn wigwam en rookt, als gebaar van vriendschap, een pijp met zijn gast, waarna hij de pijp cadeau doet. De pijp, een waardevol kleinood, is voor het stamhoofd een symbolisch vredesaanbod dat voortdurend van stam tot stam wordt doorgegeven en nooit echt aan iemand ‘toebehoort’.

 • 24 mei 2019

  De Raad van Bestuur van de vzw Oscar Romeroscholen in Dendermonde wenst met ingang van 1 september 2019 de werking van het directieteam van de Vrije Basisschool Dorp, Brusselsesteenweg 43 te Lebbeke, te optimaliseren door de aanwerving van een campusdirecteur.  Het betreft de werving van een tijdelijke betrekking in het ambt van directeur met het vooruitzicht op een vaste benoeming.

 • 13 mei 2019

  De Raad van Bestuur van de vzw Óscar Romeroscholen in Dendermonde wenst met ingang van 1 september 2019 een adjunct-directeur aan te werven voor het domein Welzijn & Maatschappij van het Óscar Romerocollege in Dendermonde: een domeinschool (bovenbouw) van een 600-tal leerlingen in de drie finaliteiten (doorstroom, dubbel en arbeidsmarkt).

 • 13 mei 2019

  De Raad van Bestuur van de vzw Óscar Romeroscholen in Dendermonde wenst met ingang van 1 september 2019 een directeur aan te werven voor de vrije basisschool De Minnestraal, gelegen in de Lange Minnestraat 59 te Lebbeke. De school telt ca 500 leerlingen op 1 campus en beschikt over een mooie infrastructuur en didactische uitrusting.

 • 13 mei 2019

  Het Schoolbestuur van de Katholieke Scholen Temse Scheldekant wenst op 1 september 2019 een voltijdse directeur ad interim (ATO1) aan te stellen voor de Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Dorpstraat 107 te  Temse-Elversele.  Wij geven aan alle gegadigden de kans zich hiervoor kandidaat te stellen. De kandidaat wordt aangeworven met als toekomstperspectief: het voltijds vervangen van Mevr.

Pagina's