Buitengewoon onderwijs

 • 18 september 2018

  Het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand is een initiatief van de groep Broeders van Liefde en bestaat uit een zorg- en onderwijscampus voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. De hoofdzetel is in Lummen gelegen, maar het OC heeft ook verschillende deelwerkingen in de regio west-midden Limburg.

 • 19 april 2018

  BuSO Kristus Koning is een fijne school waar iedere leerling een boeiende schooltijd beleeft. De gedreven inzet van het personeel zorgt voor een warmmenselijke sfeer. BuSO Kristus Koning maakt samen met BuBaO Sint-Rafaël, BuBaO Kristus Koning en het MFC Clara Fey deel uit van het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey. De directies dragen samen verantwoordelijkheid voor het geheel van de werking.

 • 28 maart 2018

  De Raad van Bestuur van de vzw Óscar Romeroscholen in Dendermonde wenst met ingang van 1 september 2018 een directeur aan te werven voor de school voor Buitengewoon Basisonderwijs Het Laar, Zuidlaan, Dendermonde centrum. Het betreft de openstelling van een tijdelijk ambt met
  het vooruitzicht op een vaste aanstelling.

 • 13 maart 2018

  BuO Ten Dries is een kleinschalige school voor leerlingen met een motorische en meervoudige handicap. Ze bestaat uit BuBaO Ten Dries (leerlingen van 3j tot 12j) en BuSO Ten Dries (leerlingen van 13j tot 25j), opleidingsvorm 1.

  Ze wensen over te gaan tot de aanwerving voor een ambt van directeur (m/v).

 • 12 januari 2018

  IVIO-Binnenhof is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. De school biedt de leerlingen binnen een duidelijke opleidingsstructuur een sterk doorgedreven individuele (beroeps)opleiding die hun integratie mogelijk maakt in een gewoon leef- en arbeidsmilieu (OV3) of binnen een aangepaste setting (OV1 en OV2).