De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat in voor de externe professionele ondersteuning van de instellingen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject. Begeleiding en nascholing gaan hierbij hand in hand en zijn geïntegreerd in de verschillende diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in de regionale, congregationele en VCLB-begeleiding. Het geheel wordt gecoördineerd door Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.