Mensen sterker maken ...

”Katholiek onderwijs is een kwestie van geloof, hoop en liefde” Mgr. Daelemans

 • 28 september 2017

  1. Onderwijs café voor ervaren leerkrachten bewegingsopvoeding

 • 28 september 2017
  Op deze site vind je QR-kaarten, gebundeld volgens thema en bedoeld voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de basisschool. Heel makkelijk te gebruiken in groepswerk als individueel.
  Thema’s die aan bod komen: zomer, lente, Pasen, winter en Kerst.
  Al deze kaarten zijn gratis te downloaden.
 • 28 september 2017
  De inspiratiedag heeft als doel om samen constructief na te denken over de mogelijke vormgeving en invulling van de masteropleiding tot leerkracht in het basisonderwijs en over de professionele perspectieven voor afgestudeerde masters
   
  Wanneer: woensdag 22 november 2017 van 13u30 tot 18u00
 • 28 september 2017

  Netwerk taalbeleid

   
  Deel 1: opstart en terugkomdag
   
  Wat is een taalbeleid? Hoe beginnen we eraan?
  In de voormiddag krijg je alle nodige info om in de namiddag onder begeleiding het schooleigen taalbeleid vorm te geven. 
 • 28 september 2017
  Opdracht 1: Werken aan de schooleigen christelijke identiteit
   
  • Ga in groepjes van 2 of 3 eens rond in de school en zoek ‘zichtbare getuigen’ (bv. kruisbeeld, godsdiensthoekje, een kadertje met een gebed …) van de christelijke identiteit.
  • Daarna kan er een gesprek volgen.

Pagina's