Directeur

  • Greet Mertens
  • greet.mertens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
Greet Mertens
Marialand 31
9000 Gent (lokaal 14)
Regiodirecteur Oost-Vlaanderen

Greet Mertens is het aanspreekpunt voor alle niveauoverstijgende vragen betreffende de pedagogische begeleiding, alsook voor de pedagogische netwerking met ondermeer CLB-directies, lerarenopleiders, vakbond, ...

greet.mertens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
Tel: 09 223 11 25 - GSM: 0468 32 37 73