Breed evalueren motiveert en stimuleert het leren

Bij breed evalueren bekijk je de persoon in zijn geheel vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende manieren, in verschillende contexten en aangepast aan de heterogeniteit van de groep. De leerlingen worden actief betrokken in de evaluatie.

Wat is de voorkennis van de leerlingen? Waarom evalueren? Deel van leerproces? Wat evalueren? Alle leerplandoelstellingen? Hoe evalueren? En dan feedback
Bronnen
 • Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) (2017). Bronnendocument. Vlaamse overheid, onderwijsinspectie
 • Dochy, F. e.a. (2003). Anders evalueren. Lannoo
 • Hattie, J. (2014). De impact van leren zichtbaar maken. Abimo
 • Hattie, J., Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational Research, 77(1), 81-112
 • Marzano, R. (2007). Wat werkt op school en Wat werkt in de klas. Bazalt
 • Mitchell, D. (2015). Wat echt werkt. Pica
 • Struyven, K. e.a. (2011). Evalueren om te leren. Coutinho
 • Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Academia Press
 • Vandeputte, S. (2014). Breed evalueren, omgaan met verschil in zijn en in leren. Impuls, 45e JG., NR. 2, 75-83
 • Vanhoof, J. e.a. (2014). Evaluatiepraktijk op school. Politeia
 • Van Petegem, P., Vanhoof, J. (2002). Een alternatieve kijk op evalueren. Edubron