Mensen sterker maken ...

”Katholiek onderwijs is een kwestie van geloof, hoop en liefde” Mgr. Daelemans

 • 25 januari 2018

  Deze keer stel ik graag enkele interessante taalapps voor.

  1.  WOORDWIJS

  Het is eigenlijk een pratende letterbak.  Te gebruiken in de derde kleuterklas, eerste, tweede, derde en vierde leerjaar.  Leerlingen kunnen woorden en zinnen maken.  Er is ook een mogelijkheid om dictees af te nemen. Verkrijgbaar in de App Store.

  2.  BRU-TAAL

 • 23 januari 2018

  De informatiesessie gelijke onderwijskansenbeleid had plaats op vrijdagvoormiddag 15 december 2017.

  De doelstellingen waren:

 • 23 januari 2018

  De leerkracht bewegingsopvoeding moet beschikken over goed organisatietalent om de voorziene leertijd van de leerlingen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dat wil voor bewegingsopvoeding zeggen: veel 'actieve leertijd'. Dit houdt in dat leerlingen actief bezig zijn met relevante leeractiviteiten en met een zekere graad van succes, zodat leren en vorderen mogelijk wordt.

 • 23 januari 2018

  Aangezien de leerlijn die door het rode kruis ontwikkeld is, meegenomen wordt binnen het leerplan Zill, is dit een mooi aanbod qua nascholing.  Uiteraard niet alleen voor onze leraren bewegingsopvoeding maar voor alle leerkrachten!

 • 23 januari 2018

  In de voormiddag krijg je toelichting bij het nieuwe leerplan ZILL.  We verkennen aan de hand van verschillende actieve werkvormen de doelen uit het leerplan ZILL. We zoeken alle doelen met betrekking tot bewegingsopvoeding terug in dit nieuwe concept.

Pagina's